Sosyal Girişimcilik Nedir, Kimdir ve Avantajları

Sosyal girişimcilik, sosyal sorunları tanımak ve girişimcilik ilkelerini, süreçlerini ve operasyonlarını kullanarak sosyal bir değişime ulaşmakla ilgilidir. Her şey, belirli bir sosyal sorunu tam olarak tanımlamak için bir araştırma yapmak ve ardından istenen değişimi elde etmek için bir sosyal girişimi organize etmek, oluşturmak ve yönetmekle ilgilidir. Değişiklik, sosyal bir sorunun tamamen ortadan kaldırılmasını içerebilir veya içermeyebilir. Mevcut koşulların iyileştirilmesine odaklanan ömür boyu bir süreç olabilir.

Sosyal Girişimcilik Tanımı

Genel ve yaygın bir iş girişimciliği, yeni bir iş açmak veya mevcut işi çeşitlendirmek için öncülük yapmak anlamına gelirken, sosyal girişimcilik esas olarak, kâr veya getiri performansını parasal olarak ölçmeden sosyal sermaye yaratmaya odaklanır. Bu alandaki girişimciler, kar amacı gütmeyen sektörler ve kuruluşlarla ilişkilidir. Ancak bu, kar etme ihtiyacını ortadan kaldırmaz. Sonuçta girişimciler süreci devam ettirmek ve toplumda olumlu bir değişim yaratmak için sermayeye ihtiyaç duyarlar.

İş Kurmak İsteyen Girişimciler İçin Fikirler derlediğimiz içeriğimizi mutlaka incelemelisiniz 🙂

Sosyal girişimcilik, sosyal sorunların yanı sıra çevre sorunlarına da odaklanmaktadır. Çocuk Hakları vakıfları, atık ürünleri işleme tesisleri ve kadınları güçlendirme vakıfları, sosyal girişimlere birkaç örnektir. Sosyal girişimciler, topluluk etkinlikleri ve faaliyetleri yoluyla fon toplayan kar amacı gütmeyen ve hükümet dışı kuruluşlarla ilişkili kişiler olabilir.

Modern dünyada, topluma çok katkıda bulunan tanınmış birkaç sosyal girişimci var. Grameen Bank’ın kurucusu ve yöneticisi Muhammed Yunus, 2006 yılındaki girişimi için Nobel Barış Ödülü’ne layık görülen çağdaş bir sosyal girişimcidir. Girişim sürekli olarak büyüyor ve toplumun büyük bir kesimine fayda sağlıyor.

Sosyal Girişimcilik

Rang De, kar amacı gütmeyen bir sosyal girişimin başka bir parlak örneğidir. 2008 yılında Ramakrishna ve Smita Ram tarafından kurulan Hindistan’daki kırsal ve kentsel yoksulların yıllık yüzde 2 gibi düşük bir faiz oranıyla mikro kredilere erişebildiği çevrimiçi bir platformdur. Ülkenin her yerinden borç verenler, borç alanlara doğrudan borç verebilir, yatırımları takip edebilir ve çevrimiçi olarak düzenli ödemeler alabilir.

George Vakfı bir daha ulusal olarak tanınan sosyal kuruluştur. Kadınları Güçlendirme Programı, kadınlara eğitim, mesleki eğitim, kooperatifçilik, iş geliştirme ve tasarruf planlaması sağlayarak farkındalık yaratıyor. Bu kuruluşlar, sosyal girişimcilik ilkelerini benimseyerek toplumsal sorunları ele almakta ve toplumda olumlu bir değişim meydana getirmektedir.

Toplumda olumlu bir değişim yaratan olarak kabul edilen başka kuruluşlar da var. Echoing Green, The Canadian Social Entrepreneurship Foundation, Schwab Foundation for Social Entrepreneurship , The Skoll Foundation, NIKA Water Company, Newman’s Own ve Ashoka: Innovators for the Public, toplumsal değişimi getirmeyi ve toplumdaki mevcut koşulları sürekli iyileştirmeyi amaçlayan kuruluşlardır. .

Sosyal girişimcilik alanı hızla büyüyor ve çok sayıda gönüllünün ilgisini çekiyor. Artık üniversite kampüslerinde yaygın bir terim haline geldi. Bu ürünün artan popülaritesinin arkasındaki sebep, bireylerin uzun zamandır düşündüklerini yapmalarıdır. Olağanüstü insanlar parlak fikirlerini ortaya koyar ve her şeye rağmen toplumda bir değişiklik getirir.

Sosyal Girişimci Kimdir?

Sosyal Girişimciler, öncelikle kar elde etmek amacıyla yeni alanlara giriş yapan kişilerdir. Elbette orada da sosyal olarak sorumlular ve faaliyet gösterdikleri toplumun refahına katkıda bulunmakla yükümlüler; ancak bu yükümlülük ikincildir. Sosyal girişimcilikte, sosyal refaha katkıda bulunma yükümlülüğü birincildir ve bir şekilde kâr geri planda kalır veya az çok ikincildir, ancak hayatta kalmak için gereklidir!

Yaratıcı Girişimcilik Nedir?

Yeni bir düşüncenin, buluşun ya da var olan bir mal veya hizmetin; tasarım,fiyat,kalite gibi yönlerden iyileştirilerek kar elde edilecek biçimde pazara sunulmasını sağlayan girişimciliktir.

Sosyal Girişimci Kime Denir?

Sosyal girişimci, acil bir sosyal sorunu ele alan ve onu yenilikçi veya çığır açan bir çözümle karşılayan kişidir. Kâr elde etmek ikincil bir amaç olduğundan, yaptıkları işe tutkuyla bağlı ve kararlı insanlardır. Çok yüksek bir motivasyon düzeyine sahipler ve işlerin gidişatını değiştirmeyi amaçlayan vizyonerler.

Tanımı gereği sosyal girişimciler, fikirlerini veya çözümlerini, sorunun bir parçası olan veya onu çevreleyen birçok insanın bir değişim ihtiyacını fark edip değişim vagonuna dahil olacağı şekilde sunan harika insan işe alım uzmanlarıdır. Bu nedenle, değişimi sağlamak için kitleleri harekete geçirmek, bir sosyal girişimcinin ayırt edici özelliğidir.

Sosyal girişimciler, toplumun çehresini değiştirmek amacıyla faaliyet gösterirler. Sağlık olsun, temizlik olsun, eğitim olsun, her yerde varlar. Etkileri insan yaşamına zarar verdiği için, modern yeniliklerde değişiklik yaratmaya çalışan insanlar bile var. Böylece sistemleri iyileştirmeye, yeni çözümler üretmeye, adil uygulamaları ortaya koymaya çalışırlar.

Sosyal Girişimciliği Örnek Alan Ünlü Kişiler

Bazı sosyal girişimciliği almaya diğerlerine ilham çok ünlü kişiler şunlardır:

  • Susan B Anthony: İlk kadın ölçülülük hareketinin Kurucu Ortağı ve 19. yüzyılda kadın hakları için önde gelen bir Amerikan sivil haklar lideriydi.
  • Vinobha Bhave: Hint modern tarihinde önemli bir şahsiyettir ve arazinin dokunulmazlara yeniden tahsis edilmesine yardımcı olan Arazi hediye hareketinin kurucusu ve lideridir.
  • Maria Montessori: eğitimde öncü. Çocuklarda erken eğitime Montessori yaklaşımını geliştirdi.
  • Florence Nightingale: İlk hemşirelik okulunun temelini attı ve hastane koşullarının iyileştirilmesi için çalıştı.
  • Margaret Sanger: Amerika’nın planlanan ebeveynlik federasyonunun kurucusu ve lideriydi, dünya çapında aile planlaması sistemini savundu.

Bunlar, inandıkları şey için savaşan ve kendi çalışma alanlarında değişen derecelerde değişim yaratan bazı insanlara örneklerdir.

Sosyal girişimcilik, son birkaç yılda giderek daha fazla insanın ilgisini çekmesiyle bir patlamaya tanık oldu. Artık sağlıklı bir rekabet var ve birinci sınıf mezunlar, çalışmak ve topluma anlamlı bir şekilde katkıda bulunmak için kazançlı işlerden vazgeçiyor.

Bill Drayton’ın yerinde bir şekilde söyleyeceği gibi ‘Sosyal girişimciler sadece balık vermekle veya balık tutmayı öğretmekle yetinmezler. Tüm balıkçılık endüstrisinde devrim yaratana kadar dinlenmeyecekler’. Sosyal girişimci olarak adlandırılmak için gereken tutku ve bağlılık öyle ki, geleneksel girişimcilikten daha zorlayıcı olduğunu söylemek yanlış olmayabilir!

Sosyal Girişimlerin Avantajları

Sosyal girişimler, toplum için değer yaratma ve aynı zamanda (zenginlik değilse) gelir elde etme amacıyla faaliyet gösterme eğilimindedir. Genel bir kural olarak, sundukları çözümlerin yenilikçi, benzersiz, insan ve çevre dostu olması; Maliyet etkinliği de büyük bir husustur. Bunların hepsi sosyal girişimlerin sürdürülebilirliği için zorluklardır, ancak bunları ölçekleyebilenler, büyük bir etki yaratabilenlerdir! Topluma, insana ve çevreye fayda sağlayan işletmelerdir.

Girişimciler için KOSGEB Girişimcilik Eğitimi ile sizde hibe desteği alabilirsiniz!

Sosyal girişimler tipik olarak piramidin en altında yaşayan insanlarla ilgilendikleri için, sosyal girişimlerden büyük ölçüde yararlananlar da onlardır. Başka bir deyişle, sosyal girişimler, genellikle bir geçim kaynağı sağlayarak yoksullara faydalıdır.

Sosyal girişimler, tipik olarak kurumsal kurulumlar veya özel firmalar gibi çalışmadığından, birçok insan grubunun beğenisine göre esnek bir çalışma ortamı sunar . Bu istihdam, doğası gereği hem kısa hem de uzun vadeli olabilir veya özel olarak belirli bir çalışma grubunu veya coğrafi bir topluluğu veya engelli kişileri hedef alabilir. Örneğin Serbest Çalışan Kadınlar Derneği (SEWA), kendi hesabına çalışan yoksul kadınlara çeşitli yardımlar sunmaktadır.

Girişimciye Özgü Sosyal Girişim Avantajları

Girişimciye özgü bir sosyal girişimin aşağıdaki gibi avantajları vardır:

  1. Sosyal girişimciler sermaye artırmayı daha kolay buluyor. Bunun için hükümetten büyük teşvikler ve planlar var. Buradaki yatırım endüstrisi etik olduğundan, piyasa oranlarının altında sermaye artırmak daha kolaydır.
  2. Bu kuruluşlar için pazarlama ve tanıtım da oldukça kolaydır. Toplumsal bir sorun çözümle ele alındığından, halkın ve medyanın dikkatini çekmek daha kolaydır. Tanıtım derecesi genellikle çözümün benzersizlik derecesine bağlıdır.
  3. İşletmenin sosyal bir yanı olduğu için benzer düşüncedeki kişilerden destek almak daha kolaydır. Ayrıca insanları diğer sektörlere kıyasla daha düşük maaşlarla işe almak daha kolaydır.

Aynı şekilde çevreye, topluma ve ilgili kişilere özgü avantajlar da vardır . Bazıları aşağıdaki gibidir:

  1. Hangi bölümde sunulursa sunulsun, hizmetler bireyin veya sorunun ihtiyaçlarına göre daha iyi özelleştirilir. Bu da çevre, toplum veya insan gibi diğer tüm sistemlerle uyumlu olarak tasarlanmıştır.
  2. Maliyet etkinliği, bir sosyal girişimin bir başka avantajıdır. Bu kuruluşlar tarafından ürün veya hizmet şeklinde sunulan çözümler, kâr amacı güden bir kuruluş tarafından sağlanan aynı hizmete kıyasla makuldür. Sağlık, eğitim vb. gibi temel olanakların bu kurumların yardımıyla dünyanın her yerindeki insanlar için çok uygun fiyatlı hale gelmesine şaşmamalı. Örneğin mikro finans bugün yoksullara değil, en yoksullara hitap ediyor!

Her ne kadar pek çok kuruluş kurumsal sosyal sorumluluğu iş işleyişinin ayrılmaz bir parçası haline getirmiş olsa da, pek çoğu aslında bir fark yaratmak anlamına gelmiyor. Daha fazla kar elde etmek için sadece bir araçtır; Aynı şeylere dikkat etmeye ve gerçekten değer katmayı amaçlayanlara yardım etmeye ve onları savunmaya artan bir ihtiyaç var.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir