Senet Nasıl Doldurulur? Senet Örneği

Senet nasıl doldurulur? Senet nasıl yazılır? Kira için senet nasıl doldurulur? Kefilsiz senet geçerli midir? Senet geçerlilik süresi, senet protesto süresi, senet nereden alınır? gibi soruların cevaplarını detaylı şekilde inceliyoruz.

Senetlerin gerçeklik kazanabilmesi için doğru bir şekilde düzenlenmeleri gerekiyor. Aksi halde resmi bir evrak olan ve imzalayan taraflara yasal bir yükümlülük getiren senetlerin geçersiz olarak değerlendirilmeleri söz konusudur.

Senet Nasıl Doldurulur Senet Örneği

Senet Nedir?

Senet nedir sorusu için en az iki kişi arasında düzenlenen ve bir tarafın diğerine ödeme yapma yükümlülüğünü beyan ettiği değerli evrak diyebiliriz.

Çoğunlukla ticaret için kullanılan senetler, alınan malın ya da hizmetin bedelinin ileri ki bir zamanda ödeneceğini taahhüt altına almak için yani güvence altına almak için düzenleniyor. Senetlerin düzenlenme, oluşturulma amacı sebebiyle ticaret yapan veya seneti kullanan taraflar için devlet tarafından oluşturulan bir çok yasa mevcuttur. Senet doldururken bu hususlara dikkat edilmesi, senedin geçerli olabilmesi ve ödenmemesi durumunda bir hak talebinde bulunulabilmesi açısından önemlidir.

Senet hakkında diğer sorulara geçmeden önce şunu bilmeliyiz senet yalnızca yurt içinde değil; küresel olarak geçerliliği olan bir ödeme yöntemidir. Bununla birlikte senet üzerindeki imzaların bağımsızlık ilkesine uygun olması da önemlidir. Senedin imzalanması esnasında eğer kefil de bulunuyorsa, kefil olarak imza atan kişi, borçlu ile aynı yükümlülüklere sahiptir. Yani borcun ödenmemesi durumunda kefil, ödeme emrinin muhatabı olarak işlem görmektedir.

Senet Nasıl Doldurulur?

Senet nasıl doldurulur sorusu ile soruları cevaplamaya başlayabiliriz. Senetlerin kullanımına dair en çok sorulan sorular arasında senet nasıl doldurulur sorusu gelmektedir.

Senet Nasıl Doldurulur?

 • Senet üzerinde mutlaka düzenleme tarihi yer almalıdır. Günümüzde kırtasiyelerden kolaylıkla temin edilebilecek olan senetlerde hem düzenlenme tarihinin hem de ödeme tarihinin açık bir şekilde ifade edilmesi gereklidir.
 • Senet nasıl doldurulur sorusuna cevap arayanların üzerinde durmaları gereken bir diğer nokta ise ödenecek tutardır. Burada ödeme tutarının rakam cinsinden ifade edilmesi gerekmektedir. Ancak yazılacak olan rakamın hemen başında ve hemen sonunda hiç boşluk olmayacak şekilde diyez işareti ile kapatılması önem arz etmektedir. Bu sonradan rakamlar üzerinde yapılacak bir değişikliğin önlenmesi açısından alınacak bir tedbirdir. Örnek olarak göstermek gerekirse #1.000# şeklinde bir yazım doğrudur. Ana tutar, Türk lirası olan yere yazılır. Eğer ödemede kuruş ya da küsurat yoksa, bu kısma çizgi çekilmelidir.
 • Senedin ana metninde yer alan “sayın” ifadesinden sonra alacaklı kişinin ismi yazılmalıdır. Ayrıca burada da tutarın yeniden yazılması için ayrı bir boşluk daha bulunmaktadır. Bu kısımdaki boşluğa da ödenmesi gereken tutarın yazı ile yeniden beyan edilmesi gereklidir. Burada da yazının başında ve sonunda diyez kullanılması gereklidir. Eğer yazıyla yazılan tutar ile rakamla yazılan tutar arasında farklılık varsa, yazıyla yazılmış olan tutar esas alınmaktadır.
 • Doldurulması gereken boşluklardan bir diğeri de “ahzolunmuştur” şeklindeki ibaredir. Burada sözü edilen ödemenin nakit para cinsinden borç mu alındığı yoksa bir hizmet karşılığında mı ödenmesi gerektiği ifade edilmelidir. Borcun nakit alınması söz konusu ise “nakden” yazılması; ödemenin bir mal karşılığında yapılması gerektiğinde ise “malen” yazılmalıdır.
 • Senedin sol alt kısmında yer alan borçlu kişi bilgilerinin eksiksiz biçimde doldurulması gereklidir. Özellikle adresinin tam ve açık olması önemlidir. Bununla birlikte, borçlu taraf eğer bir şirket ise mutlaka vergi kimlik numarası da eklenmelidir. Ayrıca kefil varsa, onun bilgilerinin de bu kısımda beyan edilmesi gereklidir. Senet doldururken kefil bulundurulması, borcun ödenmesinin garanti altına alınmasını sağlamaktadır.
 • Son olarak senet üzerinde her iki tarafın da imzası yer almalıdır. İmzalar senedin sağ alt kısmında bulunan boşluğa atılmalıdır. Senedin ödenmesi hususunda kefil varsa, kefil her iki imzanın üzerine de birer imza atmakla yükümlüdür.
 • Senedin üzerinde mutlaka “poliçe” ifadesinin yer almasına dikkat edilmelidir. Senet metni “bono” veya “emre yazılı senet” kelimesini içermelidir. Bu şartı sağlamak için senet metnine “İşbu senet karşılığında…” eklenmelidir. Eğer senet Türkçeden başka bir dilde düzenlenecekse, o dilde poliçe kelimesinin tam karşılığı kullanılmalıdır. Bu durum senedin geçerliliği açısından oldukça önemlidir.

Senette Taraflar Kimlerdir?

Senette Taraflar Kimlerdir?

Senet taraflar kimlerdir neyi ifade ediyor? Senet düzenleme konusunda iki taraf bulunmaktadır. Birinci taraf muhatap olarak da ifade edilen borçludur. Senet üzerinde yer alan tutarı ödeyeceğini taahhüt eden kişidir. Borçluya ait bilgiler senedin sağ alt kısmında yer almaktadır. İkinci taraf ise lehtar olarak adlandırılan alacaklıdır. Alacaklının adı da senedin ana metninde, ödeme tutarından önce yer almaktadır.

Senette Tanzim Tarihi Neyi İfade Eder?

Senet tanzim tarihi senet üzerinde olan önemli bir alandır. Tanzim tarihi bulunmayan senetlerin yasal olarak herhangi bir geçerlilikleri söz konusu değildir ve bono olarak da kabul edilmemektedir. Senet tanzim tarihi senedin düzenlendiği zamanı ifade etmektedir.

Bu sebepten ötürü şayet kırtasiyeden alınan senet kullanılıyorsa vade tarihi ve ödeme tarihi bölümlerinden yalnızca biri doldurulmalı, veya iki kısma da aynı tarih yazılmalıdır. Aksi takdirde vade tarihi bölümüne bir tarih ödeme tarihi bölümüne ise ayrı bir tarih yazılırsa senet geçersiz kabul edilebilir.

Senet ile Çek Arasındaki Farklar Nelerdir?

Görünüşte aynı mantığa sahip olsalar da çek ve senet arasında temel farklılıklar vardır. En önemli temel fark değerli evrakın muhatabı gelmektedir. Değerli evrakın muhatabı yani çekin muhatabı doğrudan bankadır ve bu evrak banka için bir ödeme emri anlamına gelir. Senette ise muhatap doğrudan borçlu kişidir. Çek kullanabilmek için banka ile muhatap olunduğu için senete göre daha güvenilir bira araç olarak yer almaktadır. Senetler ise doğrudan bireyler arasında imzalandığından risk oranı daha yüksektir. Zira senetler, kırtasiyelerden kolaylıkla satın alınabilmektedir.

Senet Nasıl Tahsil Edilir?

Senet nasıl tahsil edilir sorusu da diğer bir önemli sorudur. Senetleri tahsil etmek için iki yöntem vardır. Senet tahsili için ilk yöntem senedin bedelinin alacaklı tarafa doğrudan elden ödenmesi ve senedin alınmasıdır. En sağlam yöntem olan budur. İkinci bir yöntem ise senedin ödeme gününden önce bankaya götürülerek ciro ettirilmesidir. Bankaya tahsile verilen senetler, banka tarafından borçlunun adresine en yakın şubeye gönderilir ve borçluya ödeme emri gönderilerek hangi şube ve hesaba ödeyeceği bilgisi iletilir.

Senet Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Senet geçerlilik süresi 3 yıldır. İmzalanan ve sizin adınıza düzenlenmiş senet kanunlara göre işlemezseniz eğer 3 yıl geçerlilik süresi vardır. 3 Yıl içinde senette yazan miktar kadar borcu ve diğer şartları alma hakkınız vardır. Eğer 3 yılı geçerse senet süresi bu sefer geçerliliğini kaybetmiş olur.

Senet Protesto Süresi

Ödeme günü belli olan senetlerde protestonun ödeme gününü takip eden 2 iş günü içerisinde çekilmesi zorunludur. Görüldüğünde ödenecek bonolar için ise protesto süresi düzenlenme tarihinden itibaren 1 yıldır. – Vadesi yazılmamış bonolarda düzenlenme gününden itibaren 1 yıl içerisinde ödememe protestosu çekilmelidir.

Senet Protesto Olduktan Sonra Ne Olur?

Ödenmeyen senedin tahsil edilebilmesi için ödememe protestosu son derece önemlidir. Ödememe protestosu çekilmediği takdirde senet alacaklısı cirantalara başvuru hakkını kaybeder.

Senet Protesto Süresi Geçerse Ne Olur?

Senet hazırlandıktan sonra ödeme gününde ödeme yapılmadıysa ve senedin süresi geçmişse bu durumda yapılacak ilk şey protesto göndermektir. … Önce banka yoluyla protesto çekilir, Bu protesto karşılıksız kalırsa avukata başvuru yaparak ilgili kişiye icra takibi başlatılır.

Senet Nereden Alınır?

Günümüzde senet örnekleri, koçan halinde kırtasiye ve fotokopi dükkanlarında kolaylıkla bulunabilmektedir. Ancak böyle bir dükkana erişiminiz olmadığı durumlarda senedin asli unsurlarını içermesi koşulu ile kendi senet evrakınızı hazırlayabilirsiniz.

Senet Ödeme Günleri

Bankaya tahsile verilmiş senedi ödemek isteyen borçlu, aşağıdaki günleri ve saati dikkate almalıdır.

 • Mühleti PERŞEMBE gününe gelen senetler en geç PAZARTESİ günü 15:00’e kadar ödenir.
 • Mühleti CUMA gününe gelen senetler en geç SALI günü 15:00’e kadar ödenir.
 • Mühleti CUMARTESİ gününe gelen senetler en geç ÇARŞAMBA günü 15:00’e kadar ödenir.
 • Mühleti PAZAR gününe gelen senetler en geç ÇARŞAMBA günü 15:00’e kadar ödenir.
 • Mühleti PAZARTESİ gününe gelen senetler en geç ÇARŞAMBA günü 15:00’e kadar ödenir.
 • Mühleti SALI gününe gelen senetler en geç PERŞEMBE günü 15:00’e kadar ödenir.
 • Mühleti ÇARŞAMBA gününe gelen senetler en geç CUMA günü 15:00’e kadar ödenir.
 • Mühleti RESMİ TATİL gününe gelen senetler üçüncü iş günü 15:00’e kadar ödenir.

Senet hakkında wikipedia bilgilerine ulaşmak için aşağıda ki linke tıklayabilirsiniz.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Senet_(hukuk)

Bankaların senet ile ilgili tahsilat adreslerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Ziraat Bankası: https://www.ziraatbank.com.tr/tr/kurumsal/nakit-yonetimi/tahsilat-cozumleri/elektronik-cek-ve-senet-transferi

Halk Bankası: https://www.halkbank.com.tr/tr/urun-ve-hizmet-ucretleri/urun-hizmet-ve-ucretleri/cekler-ve-senetler.html

Ganati BBVA: https://www.garantibbva.com.tr/tr/kobi/nakit_yonetimi/tahsilat-cozumlerimiz.page

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir