Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur? Maliyeti 2021

Şahıs şirketi nasıl kurulur, şahıs firması nasıl kurulur, şahıs şirketi maliyetleri, şahıs şirket nasıl kurulur 29 yaş altı gibi soruların detaylı analizini yapıyoruz. Şirket kurmayı hedefleyenler ya da şirket türleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için ilk noktası şahıs şirketleri ve bunun türleridir.

Şirket türleri hakkında net bir bilgi edinmeden şirket kurma noktasında doğru adımların atılması bayağı zordur. Bu noktada Şahıs şirketi ve türleri nelerdir, Şirket kurmak istendiğinde karşılaşılacak maliyetler nelerdir gibi soruların cevabını bilmek büyük önem taşır.

Şahıs şirketi nedir?

Şahıs şirketleri, şahıs firmaları nedir bir cümleyle ifade etmek gerekirse, şahıs şirketi ortaklarının sorumluluklarının sınırsız olduğu ve tüzel kişiliğe sahip şirketlerdir. Belirli sayıdaki kişilerin ortak ekonomik çıkarlar ile kurdukları ve aldıkları sorumlulukların kişisel olarak kabul edildiği ortaklıklara şahıs şirketi ismi verilir. Şahıs şirketleri tek kişi tarafından ya da az sayıda ortak ile kurulabilen ve genellikle ortaklığın zor devredilebildiği şirket türüdür.

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Eğer şahıs şirketlerinde bir ortak kendi payını satmak, devretmek isterse diğer tüm ortaklardan onay alması gerekmektedir. Onay alamadığı durumlarda ise devir işlemleri asla gerçekleşmez. Bu şirket türünde ortaklar gerçek kişilerdir ve şirkete ait borçlardan tüm mal varlıkları ile sorumlu olurlar. Türk Ticaret Kanunu’na göre şahıs şirketleri üç tiptir; adi şirketler, kolektif şirketler ve komandit şirketler.

Şahıs Şirketinin Tüzel Kişiliği Var mıdır?

Şahıs şirketlerinin tüzel kişiliği olabilir. Burada öncelikle hangi tür şahıs şirketi olduğuna bakılmalıdır. Eğer şirket türü komandit ise ortaklarından biri tüzel kişiliğe sahip olabilir. Şirket türü adi şirket ise sahibinden bağımsız olamaz. Yani, gerçek bir kişi ile kurulması gerekir.

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Şahıs şirketi, şahıs firması kurmak için aşağıdaki maddeleri takip etmelisiniz:

 • İmza sirküleri, imza tescil beyannamesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh bilgileri alınır.
 • Şirket tescili yapılır.
 • Vergi hesap numarasının alınması için başvuru yapılır.
 • Defterler alınıp tasdik ettirilir.
 • Yoklama tutanağı düzenlenir.
 • Vergi hesap numarası alınır.
 • Yazar kasa levhası ve vergi levhası alınır.
 • Fatura irsaliye ve gider pusulası belgeleri basılır.
 • Sicil gazetesi ilanı yapılır.
 • İlgili odaya kayıt yaptırılır.
 • İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı alınır, hafta tatili ruhsatı, hafta sonu ve bayramlarda çalışacaklar için yıllık olarak alınır.
 • SGK işlemleri yapılır.
 • Bağ-Kur işlemleri yapılır.

Şahıs Şirketi Hangi Vergileri Öder?

Şahıs firmaları bir tüzel kişiliğe sahip olduğu için vergi dairesi için mükellef niteliği taşırlar. Bu sebeple, kanunda belirlenen aralıklarla beyannameler vererek vergi ödemek durumundadırlar.

Şahıs şirketlerinin ödediği vergiler;

Damga Vergisi

Damga Vergisi Kanunu’na ekli  1 ve 2 sayılı listede bahsi geçen kâğıtlar üzerinden elde edilen vergiye verilen isimdir. Her beyanname ile karşınıza çıkar, ancak vergi çıkmasa dahi damga vergisi ödenmesi zorunludur.

Stopaj Vergisi

Şahıs işletmeleri vergi kesintisi yapmak zorunda oldukları işlemler için muhtasar beyanname verirler. İşverenler farklı konular üzerinden farklı oranlarda kesintileri aylık ya da üç aylık dönemler ile beyan edip ödemekle yükümlüdürler. Bu kesintiler;

 • İşverenlerin çalışanlara ödedikleri ücretler üzerinden en az %15 oranında olacak şekilde kestikleri gelir vergisi,
 • Kira ödemelerinden yapacakları %20 oranında gelir vergisi kesintisi,
 • Avukatlık, muhasebe gibi serbest meslek hizmeti verenler için ödedikleri ücretler üzerinden %20 oranında yapılan kesintilerdir.

Katma Değer Vergisi

Şahıs şirketleri aylık periyotlar üzerinden Katma Değer Vergisi Beyannamesi vermekle yükümlüdür. KDV dolaylı bir vergi türü olduğundan dönem içinde yapılan faaliyetler üzerinden gerekli hesaplar yapılarak faturada belirtilir. KDV, mal veya hizmetin türüne göre oransal farklılıklar gösterebilir. Kanun, KDV oranlarını üç çeşit olarak belirlemiştir. Bunlar, %1, %8 ve %18’dir. Bu oranlar mal ya da hizmetin alış ve satışları üzerinden kesilerek belirlenir.

Geçici Vergi

Şahıs firmalarının ilgili dönemde elde ettikleri kâr – zarar durumları üçer aylık dönemlerde ve Geçici Vergi Beyannamesi ile bildirilir. Kâr beyan edilmişse ödenen vergiler Yıllık Gelir ya da Kurumlar Vergisi’nden indirilir. Geçici vergi, şahıs şirketlerinin mutlaka ödemediği vergi türlerinden biridir.

Gelir vergisi mükellefleri geçici vergiyi %15 oranında ödemekle yükümlüyken kurumlar vergisi mükellefleri %20 oranında geçici vergi öderler.

Gelir Vergisi

Şahıs şirketleri gelir vergisi mükellefidirler ve her yıl mart ayına kadar önceki seneye ait mali kâr – zararını yıllık gelir vergisi beyannamesi ile öderler. Gelir vergisi artan oranlı dilime göre gerçekleştiğinden %15 ile %35 aralığında farklılık gösterir.

Şahıs Şirketi Kurmanın Maliyeti Nedir?

Şirket kurmak için yapılan masraflar göz önünde tutulduğunda şahıs şirketleri maliyeti en uygun şirket türleri arasına girer.

Şahıs şirketi kurarken gereken belgeler ve ortalama maliyetler şöyle sıralanabilir:

 • İki adet vesikalık fotoğraf
 • İş yeri kira sözleşmesi
 • İkametgâh belgesi
 • Vergi dairesi sözleşme damga vergisi
 • Şirket kuruluş servis bedeli 250 TL
 • Noterden muhasebeci vekaleti 148 TL
 • Noterden şahıs imza beyannamesi 100 TL

Toplam maliyet: 550 TL

Şirket kuruluşu tamamlandıktan sonra ticari faaliyete başlamak için tek seferlik giderler ise şu şekildedir:

 • Fatura, irsaliye, makbuz basımı 100 TL
 • Kaşe 10 TL
 • Kira sözleşmesine ait damga vergisi 25-30 TL
 • Yazar kasa: 700-900 TL
 • Meslek odasına kayıt: 450-650 TL (gerekli ise)

Toplam maliyet: 1285-1690 TL

Şahıs şirketleri ne kadar vergi öder?

Şahıs şirketleri için en yüksek vergi oranı % 40 iken, en düşük vergi oranı %15’dir. Ayrıca bütün Şahıs Şirketleri aynı oranda vergi ödememektedir.

Şahıs şirketi için dükkan şart mı?

Şahıs şirketi açmak için göstereceğiniz işyeri adresinizi belirlemiş olmanız gerekir. Bu adres; dükkan, ofis, sanal ofis ya da home ofis olabilir. İş yeri adresinizi gösteren kira sözleşmesi ya da tapunuzun fotokopisi ile birlikte bir mali müşavir danışmanlığı almanız gerekir.

Şahıs Şirketi Açmak İçin Hangi Evraklar Gereklidir?

 • Başvuru formu (Başvuru formunu vergi dairesinden ya da internet üzerinden temin edebilirsiniz. Bu formda istenilen bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde doldurmanız oldukça önemlidir.)
 • Nüfus cüzdanı sureti (2 adet)
 • Şirket sahibinin vesikalık fotoğrafı (2 adet)
 • Noterden alınacak imza beyannamesi (2 adet)
 • İkametgah belgesi (2 adet)- Kira kontratı ya da tapu fotokopisi

Şahıs Şirketinin Avantajları ve Dezavantajları

Şahıs Şirketinin Avantajları:

 • Şahıs şirketinin kuruluş maliyeti diğer şirket türlerine göre daha düşüktür
 • Bürokrasi daha azdır.
 • Açılış ve kapanış işlemleri 1 gün içerisinde tamamlanmaktadır.
 • Sermaye zorunlu değildir.
 • Mali müşavir ücretleri diğer şirket türlerine göre daha uygundur.
 • Defter tasdik ücretleri diğer şirket türlerine göre daha uygundur.

Şahıs Şirketinin Dezavantajları:

 • Sermaye şirketlerine göre (Limited ve Anonim Şirket) daha az prestijlidir.
 • Limited şirketlerde vergi oranı %22 iken, şahıs şirketlerinde bu oran kademeli olarak artmakta %35’e kadar çıkmaktadır. Şirketinizi kurarken iş hacminizi iyi planlamanız gerekmektedir. Kademeli vergi ilk başta cazip gibi görülse de hacminiz arttıkça çok daha fazla vergi yükü ile karşılaşabilirsiniz.
 • Her ay KDV
 • Her ay çalışanınız var ise sigorta primi
 • Her ay Bağkur priminiz
 • Üç ay da bir Stopaj
 • Üç ay da bir Geçici Vergi
 • Yılda bir Yıllık Gelir Vergisi
 • Yılda bir yasal defter tasdiklerini
 • Yılda bir meslek odası üye aidatlarını
 • Belediye Vergileri
 • Her ay Mali Müşavirlik Ücreti

Şahıs şirketi kuruluş işlemleri ile ilgili verilen maliyetler ortalama değerleri ifade etmektedir. Çalışacağınız mali müşavir, tercih edeceğiniz matbaa ve özel talepleriniz maliyetleri arttıracaktır. Bu nedenle net bir maliyet hesabı için fiyatlama talep edilmelidir.

Şahıs firması gelir vergisi dilimleri 2021

Şahıs şirketlerinde elde edilen gelire göre kademeli olarak vergi hesaplanır. Gelire göre minimum vergi dilimi yüzde 15, maksimum vergi düzeyi yüzde 40’a göre hesaplanır.

22.000 TL’ye kadar: yüzde 15
49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası: yüzde 20
120.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL, (ücret gelirlerinde 180.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL), fazlası: yüzde 27
600.000 TL’nin 120.000 TL’si için 27.870 TL, (ücret gelirlerinde 600.000 TL’nin 180.000 TL’si için 44.070 TL), fazlası: yüzde 35
600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 195.870 TL, (ücret gelirlerinde 600.000 TL’den fazlasının 600.000TL’si için 191.070 TL) fazlası: yüzde 40

E Ticaret için Şahıs Şirketi Kurmak

E ticaret için şahıs şirketi kurmak için yukarıda ki adımları takip edebilirsiniz. Şahıs şirketleri bankacılık ve borsa alanı dışındaki tüm sektörlerde faaliyet gösterebilir. e ticaret için şirket kurmak istiyorsanız tercihinizi şahıs firmasından yana kullanabilirsiniz. Şahıs şirketiniz aracılığı ile bankalara başvuruda bulunarak sanal pos alabilir ve kredi kartı ile de satış yapabilirsiniz.

Online satış sitesi kurmak için yapılması gerekenler

Aynı şekilde Iyzico, PayU, iPara gibi alternatif ödeme firmaları ile direk olarak çalışabilir ve bankalara sanal POS başvuru zahmetinden de kurtulabilirsiniz. Şahıs şirketi nasıl açılır diye araştırmaya başladığınızda, şirket kurmaya karar verip, iş planınızı yaptıktan sonra e ticaret sitenizi hazırlayıp, satışa hazır hale getirebilirsiniz. Firmanızı kurmadan önce ücretsiz olarak eticaret yazılımımızı deneyebilir, karar verme sürecinizi hızlandırabilirsiniz.

E Ticaret için Şahıs Şirketi Giderleri Nelerdir?

Şahıs şirketi kuran gerçek kişiler adına vergi beyannamesi tesis edilir. Vergi mükellefinin yıllık gelir kalemlerini aşağıda sizler için sıraladık;

 • Her ay KDV beyannamesi (58,80 TL damga vergisi)
 • 3 ayda bir muhtasar beyannamesi (58,80 TL damga vergisi)
 • 3 ayda bir gelir geçici beyannamesi (91,70 TL damga vergisi)
 • Yıllık gelir vergisi beyannamesi (122 TL damga vergisi)

Home Ofis Şahıs Şirketi Kurma Maliyeti

Home ofis şahıs şirketi kurma maliyeti nelerdir diye düşünüyorsanız kurulum için ödeyeceğiniz bedel 650,00 TL – 950,00 TL arası bir ücrettir.

Şahıs şirketi hakkında denetimlerinizi E-Devlet üzerinden takip edebilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir