PEST Analizi Nedir, Pest Analizi Örnekleri

PEST Analizi nedir, PEST analizi örnekleri gibi sorulara geçmeden önce konumuzu anlatalım. İşletmeler zaman zaman kendi dinamiklerinden kaynaklanan veya küreselleşmenin etkisiyle ortaya çıkan krizlerden etkilenmektedir. İşletmeler bu tarz olumsuzluklarla stratejik yönetim ve stratejik analiz çabalarıyla baş etmektedir. Burada önemli olan hiç kuşkusuz stratejik analiz sürecidir. Çünkü işletme stratejisinin oluşturulmasındaki en önemli süreç stratejik analiz sürecidir. Stratejik analiz süreci, işletmenin amaçlarının tanımlanmasına ve bunlara uygun stratejilerin belirlenmesine, bununla birlikte dış çevrenin ve işletmenin incelenmesine imkan sunmaktadır. PEST analizi, işletmelerin uyguladığı bazı stratejik araçlardan biridir.

PEST Analizi Nedir, Pest Analizi Örnekleri

İşletme Analizi Nedir?

Basitçe tanımlamak gerekirse işletme analizi, işletmenin şu anki durumunu, sahip olduğu varlıkları ve yeteneklerini belirleme sürecidir. Bu kapsamda bu analizde, işletmenin şimdi ne durumda olduğu ve hangi tür varlıklara sahip olduğu ortaya çıkacaktır. Bununla beraber sahip olunan varlık ve yeteneklerin, rakiplerin varlık ve yeteneklerine göre durumu anlaşılacaktır. Dolayısıyla işletme analizi, işletmeyi rakipleri ve müşterilerinin gözünde farklı kılan özelliklerin, yeteneklerin ve varlıkların belirlenmesi işidir.

İşletme analizinin amaç ve faydalarından bazıları şunlardır:

 • İşletmenin güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi, işletmeye önemli bir stratejik ve taktik bilgi sağlar.
 • İşletmenin ne yapabileceği ile ne yaptığı arasındaki farkı belirlemeye imkan sunar.
 • İşletmenin ciddi bir değerlemeye tabi tutulması, çevre ile arasındaki uyumu ve rekabet avantajını sürdürmeyi de kolaylaştırır.
 • İşletme analiziyle maliyetleri düşürme fırsatı, bir eğitim programı ihtiyacı, dağıtım kanallarında bir yenilik, karar verme sürecinde yeni bir kritik noktanın ortaya çıkması, haberleşme sisteminde bir değişme gereği ortaya çıkabilir. Tüm bunlar ise yeni stratejilerin oluşturulmasında mühim olan konulardır.

İşletmeniz İçin Neden PEST Analizi Yapmalısınız?

Çok basit başarılı olmakBir işletmenin başarılı olması için birkaç şeye ihtiyaçları vardır:

 • Sağlam bir ürün.
 • Tanımlanabilir marka.
 • Memnun müşteriler.
 • Kapsamlı bütçe.
 • Bir veya iki yatırımcı.
 • Pazarlama planı.
 • Benzersiz satış pozisyonu.

PEST Analizi Örneği

Aşağıdaki PEST analiz örneği, altı dış faktörün nasıl çalıştığını ve analizinize ne tür bilgiler eklemeniz gerektiğini açıklamaktadır. Bu örnek senaryo, bir ürünün denizaşırı satışını içerir.

Kategori siyasi Ekonomik Sosyal Teknolojik Yasal Çevre
Olası faktörler örneğin uluslararası ticaret tarifeleri, kısıtlamalar, vize gereklilikleri, fiyat kontrolü vb. örneğin İngiltere’nin mevcut ekonomik durumu, para birimi enflasyonu, faiz oranları, vergilendirme düzeyi vb. örneğin kültürel normlar, ürüne yönelik tutumlar, tüketici tercihleri, yaş ve cinsiyet dağılımı vb. örneğin, ürünün üretimini, pazarlanmasını veya satışını etkileyen yenilikçi teknolojilerin ortaya çıkması, süreçlerin otomasyonu vb. örneğin tüketici koruma yasaları, sağlık ve güvenlik yasaları, lisans düzenlemeleri vb. gibi yasal konular; örneğin sürdürülebilirlik, atık yönetimi kuralları ve düzenlemeleri, yeşil uygulamalar vb.
İş etkisi örneğin – yerel tedarikçileri korumak için olası ticari engeller örneğin – İngiltere’ye karşı denizaşırı ekonomilerin gücü fiyatı/karlılığı etkileyebilir örneğin – ürün yurt dışına kabul edilecek mi? örneğin – fikri mülkiyet hakları denizaşırı ülkelerde korunabilir mi? örneğin – ürün uygun olacak mı yoksa piyasaya girmesine izin verilecek mi? örneğin – ulaşımın kirlilik etkileri
Zaman aralığı Bilinmeyen 6-12 ay (muhtemelen daha uzun) 6-12 ay 0-6 ay 0-6 ay n/a
Etki türü olumsuz Bilinmeyen Bilinmeyen olumsuz olumsuz muhtemelen olumsuz
Etki oranı artan bilinmiyor – ekonomiye ve diğer ülkelerin ekonomilerine bağlı Bilinmeyen değişmemiş değişmemiş Bilinmeyen
Önem Bilinmeyen önemli kritik önemli kritik Bilinmeyen

 

PEST Analizinin Avantajları

PEST, dış faktörlerin işletmelerinizi nasıl etkilediğini anlamanıza yardımcı olarak size şu konularda yardımcı olabilir:

 • bunların işletmenizin performansı ve faaliyetleri üzerindeki uzun vadeli etkilerini belirlemek
 • uyguladığınız stratejileri gözden geçirin
 • işiniz için yeni bir yön, ürün veya plan üzerinde çalışın
 • sorunlara çözüm bulmak
 • Rakiplere karşı stratejik avantaj elde etmek
 • ilgilendiğiniz pazarlarla ilgili riskleri değerlendirin

PEST Analizi

PEST analizi, “Politik (İng. political), ekonomik (İng. economic), sosyolojik (İng. sociological) ve teknolojik (İng. technologicalanalizler” ifadesinin kısaltmasıdır ve stratejik yönetim süreci için yapılan dış çevre analizinde makro düzeydeki çevresel faktörlerin analizidir. Bu analiz, işletmenin dikkate alması gereken makro seviyedeki çevresel faktörler hakkında bir resim ortaya koymaktadır.

PEST Analizi Faktörleri

P: Political (Siyasi etkenler): Bir ülkedeki hükümetin belirli bir sanayi dalı üzerinde ne ölçüde etki sahibi olduğunu ifade etmektedir.

E: Economic (Ekonomik etkenler): Bir ekonominin, şirketleri doğrudan etkileyen ve uzun vadeli yansımaları olan performansının belirleyici faktörleridir.

S:  Sociological (Sosyolojik etkenler): Bir pazarın sosyal çevresinden doğmaktadır ve kültürel eğilimler, demografik yapı ve nüfus istatistikleri gibi belirleyicileri bulunmaktadır.

T: Technological (Teknolojik etkenler): Teknolojide görülen ve bir sanayi dalındaki operasyonları etkileyen yenilikleri (inovasyonları) içermektedir. Burada bir pazardaki otomasyon seviyesi, araştırma-geliştirme faaliyetleri ve teknolojik farkındalıktan söz edilmektedir.

PEST analizi; bir işletmenin veya ürünün ne durumda olduğunu ve nereye doğru gittiğini dış çevredeki gelişmeler kapsamında tespit etmede, işletme için fırsat ve tehdit olacak faktörlerin tespitinde, işletme için fırsatları avantaja çevirip tehditleri en aza indirmede, ortaya çıkan riskleri belirlemede ve stratejik planlama yaparken işletmenin içinde yer aldığı çevresel faktörleri irdelemede kullanılan önemli bir stratejik araçtır.

PEST Analizi Nasıl Yapılır?

Adım 1: Beyin Fırtınası Faktörleri

Dikkate Alınması Gereken Siyasi Faktörler

 • Ülkenin bir sonraki yerel, eyalet veya ulusal seçimleri ne zaman? Bu, hükümeti veya bölgesel politikayı nasıl değiştirebilir?
 • İktidar için en muhtemel rakipler kimler? İş politikası ve kuruluşunuzu etkileyen diğer politikalar hakkındaki görüşleri nelerdir?
 • Ülkeye bağlı olarak, mülkiyet hakları ve hukukun üstünlüğü ne kadar gelişmiş ve yolsuzluk ve organize suç ne kadar yaygın? Bu durumların nasıl değişmesi muhtemeldir ve bunun sizi nasıl etkilemesi muhtemeldir?
 • Bekleyen herhangi bir mevzuat veya vergi değişikliği işinizi olumlu veya olumsuz etkileyebilir mi?
 • İş yönetmeliği, üzerinde planlanan herhangi bir değişiklikle birlikte işinizi nasıl etkileyecek? Ve düzenleme veya kuralsızlaştırma yönünde bir eğilim var mı?
 • Hükümet kurumsal politikaya, kurumsal sosyal sorumluluğa, çevre sorunlarına ve müşteri koruma mevzuatına nasıl yaklaşıyor? Bunun nasıl bir etkisi var ve değişmesi muhtemel mi?
 • Önerilen mevzuat değişikliklerinin muhtemel zaman çizelgesi nedir?
 • Değişmesi muhtemel başka siyasi faktörler var mı?

Dikkate Alınması Gereken Ekonomik Faktörler

 • Mevcut ekonomi ne kadar istikrarlı? Büyüyor mu, durgunlaşıyor mu yoksa azalıyor mu?
 • Anahtar döviz kurları sabit mi yoksa önemli ölçüde değişme eğiliminde mi?
 • Müşterilerin harcanabilir gelir seviyeleri yükseliyor mu yoksa düşüyor mu? Bunun önümüzdeki birkaç yıl içinde değişmesi muhtemel mi?
 • İşsizlik oranı nedir? Nitelikli bir işgücü oluşturmak kolay olacak mı? Yoksa vasıflı işgücü kiralamak pahalı mı olacak?
 • Tüketiciler ve işletmeler krediye kolay erişebiliyor mu? Değilse, bu kuruluşunuzu nasıl etkileyecek?
 • Küreselleşme ekonomik çevreyi nasıl etkiliyor?
 • Göz önünde bulundurmanız gereken başka ekonomik faktörler var mı?

Dikkate Alınması Gereken Sosyo-Kültürel Faktörler

 • Nüfusun büyüme hızı ve yaş profili nedir? Bu nasıl değişebilir?
 • Tutumdaki nesiller arası değişimlerin yaptığınız şeyi etkilemesi muhtemel mi?
 • Toplumunuzun sağlık, eğitim ve sosyal hareketlilik düzeyleri nelerdir? Bunlar nasıl değişiyor ve bunun nasıl bir etkisi var?
 • Hangi istihdam modellerini, iş piyasası eğilimlerini ve işe yönelik tutumları gözlemleyebilirsiniz? Bunlar farklı yaş grupları için farklı mı?
 • Hangi sosyal tutumlar ve sosyal tabular işinizi etkileyebilir? Yakın zamanda bunu etkileyebilecek sosyo-kültürel değişiklikler oldu mu?
 • Dini inançlar ve yaşam tarzı seçimleri nüfusu nasıl etkiler?
 • İşletmeniz için değişime yol açması muhtemel başka sosyo-kültürel faktörler var mı?

Dikkate Alınması Gereken Teknolojik Faktörler

 • Kullanabileceğiniz yeni teknolojiler var mı?
 • Ufukta işinizi veya sektörünüzü kökten etkileyebilecek yeni teknolojiler var mı?
 • Rakiplerinizden herhangi birinin ürünlerini yeniden tanımlayabilecek yeni teknolojilere erişimi var mı?
 • Hükümetler ve eğitim kurumları araştırmalarını hangi alanlarda yoğunlaştırıyor? Bundan yararlanmak için yapabileceğiniz bir şey var mı?
 • Altyapı değişiklikleri çalışma modellerini nasıl etkiledi (örneğin, uzaktan çalışma düzeyleri)?
 • Birlikte çalışabileceğiniz veya öğrenebileceğiniz mevcut teknolojik merkezler var mı?
 • Göz önünde bulundurmanız gereken başka teknolojik faktörler var mı?

Not: Diğer faktörleri dikkate alan PEST Analizi varyasyonları vardır. Bunlar şunları içerir:

 • PEST/PESTEL: Politik, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Hukuki, Çevresel.
 • PESTLIED: Politik, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Hukuki, Uluslararası, Çevresel, Demografik.
 • STEEPLE: Sosyal/Demografik, Teknolojik, Ekonomik, Çevresel, Siyasi, Hukuki, Etik.
 • SLEPT: Sosyo-Kültürel, Hukuki, Ekonomik, Politik, Teknolojik.
 • LONGPEST: PEST’in Yerel, Ulusal ve Küresel sürümleri. (Bunlar en iyi, çok uluslu organizasyonlardaki değişimi anlamak için kullanılır.)

Durumunuza en uygun sürümü seçin.

Adım 2: Beyin Fırtınası Fırsatları

İş ortamınızda meydana gelen değişiklikleri belirledikten sonra, her bir değişikliğe bakmanın ve bunun sizin için açabileceği fırsatlar hakkında beyin fırtınası yapmanın zamanı geldi. Örneğin, yeni ürünler geliştirmenize, yeni pazarlar açmanıza veya süreçleri daha verimli hale getirmenize yardımcı olabilir mi?

Adım 3: Beyin Fırtınası Tehditleri

Bu değişikliklerin işletmenize nasıl zarar verebileceğini düşünmek de önemlidir. Bunu yeterince erken anlarsanız, bu sorunlardan kaçınabilir veya etkilerini en aza indirebilirsiniz.Örneğin, pazarınızın temel bir bölümü demografik düşüşteyse, pazarın diğer alanlarını açabilir misiniz? Veya teknoloji kilit bir ürünü tehdit ediyorsa, o teknolojide ustalaşıp ürünü iyileştirebilir misiniz?

Adım 4: Harekete Geçin

Önemli fırsatlar belirlediğiniz durumlarda, bunları İş Planınızda kullanmak için atacağınız adımları oluşturun. . Önemli riskler tespit ettiğinizde, bunları yönetmek veya ortadan kaldırmak için uygun önlemleri alın.

Anahtar noktaları

PEST Analizi, iş ortamınızı şekillendirecek Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik değişiklikleri anlamanıza yardımcı olur.

Bu başlıkları, bir iş ortamının (bu bir ülke, bölge veya yeni veya mevcut bir pazar olabilir) “büyük resim” özelliklerini beyin fırtınası yapmak için kullanabilir ve bundan, içinde faaliyet gösteren önemli değişim güçleri hakkında sonuçlar çıkarabilirsiniz. o.

Bu, riski en aza indirebileceğiniz ve ortaya çıkan fırsatlardan tam olarak yararlanabileceğiniz daha ayrıntılı planlama için bir bağlam sağlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir